II. zlínský salon

Prodejní galerie výtvarného umění

ve Zlíně


Stálá kamenná galerie Artrium byla otevřena v říjnu roku 2022 v nově postavené funkcionalistické budově na Štefánikově 7241 ve Zlíně. Primární funkcí tohoto prostoru je pořádání autorských výstav.

V portfoliu děl nabízených galerií Artrium jsou zastoupeni čeští i zahraniční umělci.

K dalším činnostem galerie Artrium patří také výkup uměleckých děl, starožitností či jiných sběratelských artefaktů. V neposlední řadě zajišťujeme cenové odhady a restaurování předmětů kulturní a umělecké hodnoty.


 

Těšíme se na Vás !